Copyright 2018 - Regiotel Fiľakovo

Študenti informatiky strávili vyučovaciu hodinu v reálnej praxi !

Regiotel Fiľakovo pravidelne otvára svoje brány študentom informačných technológií, aby formoval a rozširoval ich vedomosti nadštandardným spôsobom.

Študentom z Gymnázia Fiľakovo sme tentokrát umožnili stráviť vyučovaciu hodinu s našim hlavným IT administrátorom, ktorý im vysvetlil princíp a funkcionalitu

pasívnej optickej siete v jej najmodernejšej forme. Neostali sme len pri teóri ukážka reálne fungujúcej pasívnej optickej siete bola čerešničkou na torte.

 

f t g m