Copyright 2018 - Regiotel Fiľakovo

FAQ (Frequently Asked Questions) - často kladené otázky

FAQ je skratka z anglického výrazu Frequently Asked Questions a znamená často kladené otázky. Jedná sa o zoznam často kladených otázok zákazníkov a odpovedí na ne.
 
 

Prečo sú telefonické hovory na zákaznícke centrum nahrávané?

Podnik má právo nahrávať volania na číslo Zákazníckeho centra, právo na vyhotovenie a ukladanie zvukových záznamov z týchto volaní, taktiež právo na použitie takto získaných záznamov.

Záznamy sa používajú na účely vyhodnocovania požiadaviek Užívateľa, rozsahu a kvality  poskytovaných služieb, ako aj posudzovania a vybavovania sťažností a podnetov. 

Nahrávanie sa uskutočňuje až po zaznení upozornenia o nahrávaní. Ak volajúca osoba nesúhlasí s vyhotovením zvukového záznamu, môže ukončiť telefonické spojenie a obrátiť sa so svojou požiadavkou na Podnik iným spôsobom.

Plánujete v neskoršej dobe pridať ďalšie programové balíky?

Áno, neustále sa snažíme vyhovieť meniacim sa požiadavkám našich klientov.

Je potrebné navýšiť rýchlosť pripojenia pri používaní viacerých TV v jednej domácnosti?

Nie, nie je. Technicky je to riešené tak aby ste nepociťovali zmeny ani obmedzenia v používaní internetu.

Ak sú v domácnosti 3 TV, pre každý TV je potrebný zvlášť STB ?

Áno, v tomto prípade je potrebné mať osobitný set-top box pre každý televízny prijímač.

Aký je maximálny počet STB v jednej domácnosti?

Nie je maximálny počet. Môžete ich mať toľko koľko potrebujete.

Ako sa mi internetový kábel dostane do bytu?

Naši technici ho potiahnu poistnou skrinkou, alebo prevŕtanou stenou. V byte je voľne ťahaný na potrebné miesto. Môžete požiadať aj o zalištovanie, ktoré je spoplatnené podľa cenníka.

Je možné usporiadanie TV staníc podľa seba?

Áno, po stlačení tlačítka OK OK sa zobrazí zoznam programov, následne sa postavte na program, ktorý chcete premiestniť. Teraz stlačte žlté tlačítko F3 F3 na diaľkovom ovládači a za pomoci šípokkurzor posunte program na požadované miesto a stlačte opäť F3F3.

Aké sú výhody služby Elektronická faktúra?

E-faktúra je doručená rýchlejšie než klasická papierová faktúra. Je to plnohodnotný daňový doklad. Je Vám dostupná kedykoľvek a nikdy sa Vám nestratí.

Sťahujem sa a na novej adrese chcem využívať služby Regiotel naďalej. Ako mám postupovať?

Kontaktujte nás. Naše pracovníčky Vám ochotne zistia pripojiteľnosť služieb na novej adrese.

Ako viem, ktorá rýchlosť pripojenia je pre mňa tá správna?

Naše kolegyne Vám pri výbere pomôžu.

Nenačíta sa mi jedna web stránka, ale iné stránky áno

Problém nie je v pripojení na internet.

- je pravdepodobné, že prevádzkovateľ web stránky ktorú sa pokúšate navštíviť má problém na serveri

- Váš počítač je infikovaný vírusom

- zlé nastavenie firewallu v antivírusovom programe

- Vaša IP adresa je blokovaná na serveri, na ktorý sa pripájate, respektíve ste na takzv. blackliste

Aké sú minimálne požiadavky na počítač/notebook, aby mohol internet stabilne fungovať?

Požadované /ideálne/ požiadavky:

Dvojjadrový procesor 2Ghz alebo lepší (i3/i5/i7 alebo zodpovedajúce AMD)

Pamäť - 4GB RAM

Grafická karta ako AMD alebo NVIDIA

Samozrejme, je potrebné mať najnovšie aktualizácie operačného systému, tiež programov týkajúcich sa web prehliadačov a antivírové programy. Medzi časté chyby patrí aj inštalovanie dvoch antivírových programov. Pre správne fungovanie v jednom počítači môžete mať naraz len jeden antivírový program. 

Minimálne požiadavky:

1Ghz alebo lepší procesor

minimálne 1GB RAM - pamäť

- v tomto prípade sa surfovať na webe dá, ale videá sa Vám budú zasekávať, respektíve ich vôbec nebudete môcť spustiť. Taktiež otváranie nových stránok môže trvať príliš dlho. Na počítači s takto slabou zostavou budete mať problém čo i len skypovať.

Nefunguje mi internet, čo môžem, mám robiť?

Odpojiť všetky zariadenia spojené s internetom (router, anténa, onu-optical network unit ) od elektrického prúdu a po chvíli zapojiť späť. Niekedy je potrebné reštartovať aj počítač.

Prosím dbajte na postup akým zariadenia zapájate naspäť. V prvom rade zapájate do elektrického prúdu onu a ďalej router, repeater ( ak máte) a nakoniec zapínate počítač.

Skontrolovať si funkčnosť sieťového adaptéra- pripojenie k miestnej sieti (Local Area Connection). 

Časté chyby:

lan sieťovy kábel je odpojený z počítača alebo z routra, kábel je porušený, alebo ovládač/driver k sieťovej karte je nesprávny, respektíve je sieťová karta zlá
lan c počítač nie je pripojený k sieti, je potrebný reštart routra a reštart počítača.Táto ikona upozorňuje na množstvo ďalších problémov vo Vašej sieti.
wifi Wifi nie je k dispozícii. Znamená to, že wifi karta je vypnutá( na zapnutie a vypnutie sú viaceré možnosti a sú  viazané  k typu notebooku).Táto ikona upozorňuje na množstvo ďalších problémov vo Vašom počítači.
wifi c počítač nie je pripojený k sieti, je potrebný reštart routra a reštart počítača.Táto ikona upozorňuje na množstvo ďalších problémov vo Vašej sieti.Taktiež Vám odporúčame skontrolovať si správnosť wifi hesla.
wifi not connected Vaše zariadenie nie je pripojené k žiadnej wifi sieti. Vyberte si svoju sieť a stlačte tlačidlo pripopjiť.

 

Pokiaľ tieto kroky problém nevyriešili, kontaktujte HOTLINE – 0907 256 204

Ako správne merať rýchlosť ?

Reálnu rýchlosť zmeriate, keď ste pripojení priamo na kábel a nie cez wifi router, ktorý z rýchlosti uberá (tienenie, vzdialenosť, rušenie wifi signálu atď.).

Počas merania nesmie bežať žiadny program využívajúci internetové pripojenie (sťahovanie,skype, rôzne streamy, P2P-torrent, video-napr. youtube) .

Stránka pre meranie rýchlosti : na našej stránke alebo www.speedtest.net

Počas merania je normálna bilancia + - 10% rýchlosti.

Ako zmeniť jazyk na TV programe?

Stlačte dvakrát modré tlačidlo F4.

Elektronická faktúra mi bola doručená na adresu gmail.com ako spam.

Je potrebné označiť daný e-mail a v jeho hornej časti potvrdiť tlačidlom "Toto nie je spam/Not spam". Potom stačí obnoviť stránku a e-mail s elektronickou faktúrou nájdete v Doručených správach.

f t g m