Copyright 2018 - Regiotel Fiľakovo

Kamerové systémy

Kamerové systémy sú najlepším prostriedkom prevencie proti krádeži a inej kriminálnej činnosti.
Zabezpečenie vnútorných či vonkajších priestorov vašej firmy/bytového domu kamerovým systémov značne zvýši pravdepodobnosť identifikácie páchateľa.
Každý priestor si vyžaduje individuálny návrh riešenia umiestnenia kamier, až po dôkladnej analýze potrieb dôjde k samotnému budovaniu kamerových systémov.

Môžete sa spoľahnúť i na dodatočnú technickú podporu o zrealizovaný kamerový systém.

 

 

 

 

1 kamera 75€
Paušál za prevádzku  1 kamera/16€ mes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plošina s obsluhou 25€/hod.
Kontakt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bager s kvalifikovanou obsluhou 25€/hod. 
Kontakt 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ceny sú uvedené bez DPH.

 

f t g m