Copyright 2018 - Regiotel Fiľakovo

Prenájom mechanizmov

28,15,0,50,1
25,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,30,10,5,0,0,0,10,0,1
Plošina
Plošina
Bager_01
Bager_01
Plosina_02
Plosina_02
Bager_03
Bager_03
Bager_02
Bager_02
 
 
Vysokozdvyžná plošina s kvalifikovanou obsluhou 25€/hod.
Kontakt: 0919 035 148

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bager s kvalifikovanou obsluhou 25€/hod. 
 
Kontakt : 0905 513 201, 0919 035 148
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zemné práce neriadený pretlak do 65 mm 1m/32€
 
Kontakt : 0907 256 204
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ceny sú uvedené bez DPH. 

 

f t g m