Copyright 2018 - Regiotel Fiľakovo

Zriadenie internetu zadarmo

 

Vážení zákazníci,

po minuloročnom veľkom úspechu akcie, kedy sme náklady na zriadenie nového pripojenia k internetu
zaplatili z vlastných prostriedkov,  sme sa rozhodli, že túto akciu v tomto roku zopakujeme.
Znamená to, že pre našich nových zákazníkov zriadime internet pripojenie bez poplatku.
Namontované zariadenie ostáva majetkom spoločnosti, a v prípade neplatenia paušálnych poplatkov sa zariadenie odmontuje.

Akcia neplatí pre zriadenie internetu v bytových domoch, nakoľko tam zriadenie bolo zadarmo aj doteraz . 

Akcia platí od 1.11.2013 do odvolania.

Optický kábel v ďalších uliciach vo Fiľakove

 

Vážení zákazníci,

bola dokončená výstavba optického kábla na uliciach Mlynská, Gemerská,Úzká, Tichá, Viničná, Jánošíkova , Gorkého, Biskupická od OD TESCO smer Biskupice. Naši doterajší zákazníci budú automaticky kontaktovaní a prepojení na optiku. O podmienkach prepojenia sa informujte na našej zákazníckej linke 0907256204 . O podmienkach pripojenia nových zákazníkov sa tak isto informujte na našej zákazníckej linke 0907256204.

Elektronická faktúra

Naša firma aktívne podporuje dodávanie písomnosti a faktúr v elektronickej podobe.

 

Chráňte lesy aj Vy, aktivujte si elektronickú faktúru v časti Zákaznícka zóna!

Optický internet v domácnostiach v obci Biskupice

 

Vážení zákazníci, 

bola dokončená I. etapa výstavby optickej siete v obci Biskupice.
To znamená, že je možné pripojiť zákazníkov optikou na uliciach:
Biskupická ceta, Fučíkova, Nógrádiho a  Petőfiho
.

V prípade otázok sa s dôverou obráťte na náš Centrum služieb zákazníkom osobne alebo na tel: 0907256204.

Optický kábel v ďalších uliciach vo Fiľakove 2

 

Vážení zákazníci,

bola dokončená výstavba optického kábla na uliciach Družstevná, Ružová,Tulipánová, Fialková, Kvetná, B. Bartóka, Smetanova , Čajkovského , Jókaiho. Naši doterajší zákazníci budú automaticky kontaktovaní a prepojení na optiku. O podmienkach prepojenia sa informujte na našej zákazníckej linke 0907256204 . O podmienkach pripojenia nových zákazníkov sa tak isto informujte na našej zákazníckej linke 0907256204.