O Firme

. . .  projektujeme a realizujeme najmodernejšie optické siete . . .

  • budujeme  a prevádzkujeme vysokorýchlostnú optickú sieť novej generácie

  • vybudovali sme 100 km optickej siete v zemi, čo sa i v celoslovenskom poňatí považuje za mimoriadny výkon

  • Naša optická sieť siaha od Lučenca cez Fiľakovo, Hajnáčku a Rimavskú Seč cez všetky obce až po Tornaľu, z čoho tvorí až 90% zemná optická sieť

100

KM ZEMNEJ OPTICKEJ SIETE

24

SERVIS DO 24H

20

OBCÍ NA OPTICKEJ SIETI