Podporujeme a pomáhame

Jednou z našich priorít je podporovať rozvoj nášho regiónu, preto sme pre obce a školy darovali optické pripojenie a ďalšie služby vyplývajúce z našich širokých schopností zdarma.
Nezabúdame ani na naše rodné Fiľakovo, vybudovali sme tu najrozsiahlejšiu optickú sieť už v roku 2010.

 
Podporujeme aj Mestský úrad Fiľakovo optickým pripojením rýchlosťou 300 Mbit/s zdarma, vďaka čomu mesto ušetrí nemalé finančné prostriedky.

 
Zároveň nás požiadali o možnosť zapojiť 11 nových mestských kamier v rôznych uliciach na našu optickú sieť, nakoľko v našom meste iné rozsiahle stabilné a kvalitné pripojenie nie je k dispozícii. Žiadosti sme vyhoveli.

Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola
zs.mladeznicka@gmail.com

Tel.: +421 474381924

Mládežnícka 7, 98601 Fiľakovo

WEBSTRÁNKA
Mocsáry Lajos Alapiskola Fülek - Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským Fiľakovo
pamata@post.sk

Tel.:047/43 81 065

Farská lúka 64/B, 986 01 Fiľakovo

WEBSTRÁNKA
MŠ Fiľakovské Kováče

Tel.:047/4511184

Fiľakovské Kováče 114, 98601 Fiľakovské Kováče

WEBSTRÁNKA
Gymnázium - Gimnázium
kancelaria@gymfilakovo.sk

Tel.: +421 47 4381925

Námestie padlých hrdinov 2 986 15 Fiľakovo

WEBSTRÁNKA
Materská škola - Óvoda
ms.daxner2@gmail.com

Tel:047/43 81315

Daxnerova 15, 986 01 Fiľakovo

WEBSTRÁNKA
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda, Gömörsid

Tel.:+421 (0) 474389314

Šíd 242, 98601 Šíd

WEBSTRÁNKA
Mestský úrad Fiľakovo
mesto@filakovo.sk

Tel., fax: +421-(0)47-4381001

Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

WEBSTRÁNKA
Základná Škola Fiľakovo
zsfilakovo@gmail.com

Tel.:+421 47 43 81 895

Školská 1, 98601 Fiľakovo

WEBSTRÁNKA
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Šíd - Magyar Tannyelvű Alapiskola Gömörsid
zs-sid@post.sk

Tel. +421 (0) 47 89248

Šíd 241, 986 01 Šíd

WEBSTRÁNKA
Magyar ház

Podhradská , 98601 Fiľakovo

WEBSTRÁNKA
ZŠ Fiľakovské Kováče
zsfilkovace@centrum.sk

Tel.:047 / 4380131

Fiľakovské Kováče 274, 98601 Fiľakovské Kováče

WEBSTRÁNKA
Základná škola s VJM Šávoľ
zssavol@gymfilakovo.sk

Tel.:+421 047 4380103

Šávoľ č. 51, 985 41 Šávoľ

WEBSTRÁNKA