Podporujeme a pomáhame

Jednou z našich priorít je podporovať rozvoj nášho regiónu, preto sme pre obce a školy darovali optické pripojenie a ďalšie služby vyplývajúce z našich širokých schopností zdarma.
Nezabúdame ani na naše rodné Fiľakovo, vybudovali sme tu najrozsiahlejšiu optickú sieť už v roku 2010.

 
Podporujeme aj Mestský úrad Fiľakovo optickým pripojením rýchlosťou 300 Mbit/s zdarma, vďaka čomu mesto ušetrí nemalé finančné prostriedky.

 
Zároveň nás požiadali o možnosť zapojiť 11 nových mestských kamier v rôznych uliciach na našu optickú sieť, nakoľko v našom meste iné rozsiahle stabilné a kvalitné pripojenie nie je k dispozícii. Žiadosti sme vyhoveli.

Mestský úrad Fiľakovo
mesto@filakovo.sk

Tel., fax: +421-(0)47-4381001

Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

WEBSTRÁNKA
Magyar ház

Podhradská , 98601 Fiľakovo

WEBSTRÁNKA