DOSTUPNOSŤ

optické pripojenie

FWA – licencované rádiové spojenie

prebieha výstavba optickej siete