Optický INTERNET

 
DOWNLOAD 30 Mbit/s
UPLOAD 10 Mbit/s
13,28/mes.
DOWNLOAD 100 Mbit/s
UPLOAD 20 Mbit/s
16,99/mes.
DOWNLOAD 400 Mbit/s
UPLOAD 60 Mbit/s
20,99/mes.

Digitálna TELEVÍZIA

najžiadanejšie slovenské a maďarské programy


Vyskúšajte si všetky programy


na 30 dní ZADARMO a bez záväzkov.


Po uplynutí tejto doby sa rozhodnete,
ktoré balíky si ponecháte.

ZÁKLADNÉ programové balíky

vyberáte minimálne 4 balíky

DOPLNKOVÉ TV balíky

Vyhradzujeme si právo na zmenu programovej ponuky. Službu retransmisie zabezpečuje REGIOTV s.r.o. , a Filleck s.r.o.

Lacné VOLANIA

0,05/min.
0,03/min.
ZADARMO
vo vlastnej sieti

KAMEROVÉ SYSTÉMY

Kamerové systémy sú najlepším prostriedkom prevencie proti krádeži a inej kriminálnej činnosti.
Zabezpečenie vnútorných či vonkajších priestorov vašej firmy/bytového domu kamerovým systémov značne zvýši pravdepodobnosť identifikácie páchateľa.
75,-/1 kamera
Paušál za prevádzku
16,-/mes.

Mestá | Obce | Firmy | Bytové domy | Podniky | Byty | Rodinné domy | Rekreácia

Kamerový systém slúži na monitorovanie správania a aktivít na konkrétnom mieste za účelom zvýšenia bezpečnosti osôb a majetku.

PRENÁJOM MECHANIZMOV

Vysokozdvyžná plošina s kvalifikovanou obsluhou
Kontakt: 0919 035 148
25,-/hod.
Bager s kvalifikovanou obsluhou
Kontakt : 0905 513 201
25,-/hod.
Zemné práce neriadený pretlak do 65 mm
Kontakt : 0907 256 204
32,-/meter