Template *MAXIMUM SŤAHOVANIE do 1000 Mbit/s ODOSIELANIE do 60 Mbit/s časovo a dátovo NEOBMEDZENÝ 20,99 €/mes. ZADARMO zriaďovací poplatok cloud_download cloud_upload widgets free_breakfast *PREMIUM SŤAHOVANIE do 400 Mbit/s cloud_download ODOSIELANIE do 40 Mbit/s zriaďovací poplatok ZADARMO časovo a dátovo NEOBMEDZENÝ 16,99 €/mes. cloud_upload widgets free_breakfast do 100 Mbit/s ODOSIELANIE do 10 Mbit/s zriaďovací poplatok ZADARMO časovo a dátovo NEOBMEDZENÝ 13,99 €/mes. cloud_download cloud_upload widgets free_breakfast SŤAHOVANIE *STANDARD * Rýchlosti sú dostupné na miestach, kde je možné zákazníkov pripájať optickým káblom, na technológii G-PON.
Na miestach, kde technológia G-PON nie je dostupná poskytujeme službu Internet S ( informácie k službe sú dostupné v cenníku )
O dostupnosti služby sa informujte na telefónnom čísle 047/3337117, alebo emailom na obchod@filleck.sk

Template Huawei EG8145V5 Huawei EG8141A5 TP LINK Archer C6 TP LINK Deco E4 TP LINK Deco M4 Mikrotik hAp lite RB941-2nd