Plošina Plošina 25 / hod. VYSOKOZDVYŽNÁ PLOŠINA
S KVALIFIKOVANOU OBSLUHOU
KONTAKT : 0919 035 148
Plošina Plošina 25 / hod. VYSOKOZDVYŽNÁ PLOŠINA
S KVALIFIKOVANOU OBSLUHOU
KONTAKT : 0919 035 148

Báger1 Báger 25 / hod. BAGER S KVALIFIKOVANOU OBSLUHOU KONTAKT : 0905 513 201 Báger2 Báger 25 / hod. BAGER S KVALIFIKOVANOU OBSLUHOU KONTAKT : 0905 513 201 Báger3 Báger 25 / hod. BAGER S KVALIFIKOVANOU OBSLUHOU KONTAKT : 0905 513 201

neriadeny pretlak Pretláčanie 25 / meter NERIADENÝ PRETLAK
DO 65 mm, 110 mm
KONTAKT : +421 47 333 7117 (krtko)