16/10/2018 0 Categories IT Správy

Bezpečnostné varovania – Google Chrome Stable Channel Update

Spoločnosť Google vydala bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje viacero chýb a bezpečnostných
zraniteľností v internetovom prehliadači Google Chrome.

Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosť by vzdialený neautentifikovaný útočník mohol
prostredníctvom podvrhnutia škodlivého webového obsahu zneužiť na vykonanie škodlivého kódu
v kontexte webového prehliadača a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.

Zasiahnuté systémy:
Google Chrome verzie staršie ako 70.0.3538.67

Odporúčania:
Používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Taktiež
odporúčame používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych
zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.

Aktualizácia:

Zdroj: NBÚ, Google