Prerušenie vyučovania pre koronavírus môže pedagógom poskytnúť čas na prehodnotenie fungovania celej oblasti. Technológia, ktorá sa uplatňuje počas tohto obdobia, bude zohrávať kľúčovú úlohu pri vzdelávaní budúcich generácií. Navyše vo svete, kde sú vedomosti dostupné na kliknutie myšou, sa musí zmeniť aj úloha pedagóga. Odborníci po celom svete už nejaký čas hovoria o potrebe prehodnotiť vzdelávanie budúcich generácií. V istom zmysle možno povedať, že sektor toto prerušenie potreboval, aby sme všetci prehodnotili spôsob vzdelávania a zvažovali, čo treba učiť a na čo musíme pripravovať žiakov a študentov.

Zatiaľ čo vyučujúci zápasia s novými spôsobmi komunikácie so študentmi mimo tried a prednáškových sál, musia sa zamyslieť aj nad tým, ako táto rušivá kríza môže pomôcť definovať, ako by malo vyzerať budúce vzdelávanie. Väčšina dnešných študentov pochádza z generácie Z, ktorá vyrastala v skutočne globalizovanom svete. Najstarší z nich, ktorí majú dnes 25 rokov, v dôsledku svetovej pandémie čelia zrušeným skúškam, dokonca aj promóciám. Táto generácia je definovaná technológiou a očakávaním okamžitej komunikácie a spätnej väzby, realizovaných prostredníctvom aplikácií ako Instant Messenger, Snapchat a WhatsApp, a to aj od rodičov a pedagógov, čo ešte umocňuje súčasné vzdelávanie na diaľku.

Je to takisto generácia, ktorá vidí silu spolupráce pri riešení najväčších výziev na svete vrátane zmeny klímy, ako aj súčasnej zodpovednosti za izoláciu seba samého v mene ochrany starších členov komunity. Generácia alfa, deti mileniálov, sú rasovo najrôznorodejšou generáciou a technológia je jednoducho rozšírením ich vlastného vedomia a identity. Ide o deti predškolského veku, často z netradičných rodinných štruktúr. Hoci generácia alfa zatiaľ nevie, aký dosah má pandémia na ich vzdelávanie, naši najmladší žiaci to určite pocítia v nasledujúcich rokoch.

Je isté, že počas koronakrízy pedagógovia premýšľajú, na čo treba pripraviť študentov v budúcnosti. Podľa správy spoločnosti Dell Technologies až 85 % pracovných miest v roku 2030, do ktorých nastúpia príslušníci generácií Z a alfa, ešte nebolo vynájdených. Podľa správy Svetového ekonomického fóra bude 65 % dnešných detí zo základných škôl pracovať na typoch pracovných miest, ktoré zatiaľ neexistujú. Kríza covid-19 môže zmeniť náš globálny výhľad, môže nám naznačiť, ako sa musí vzdelávanie zmeniť, aby bolo možné lepšie pripraviť súčasných mladých študentov na budúcnosť. Tieto lekcie zahŕňajú:

Vzdelávanie občanov v prepojenom svete

Pandémia covid-19 ukázala, že sme globálne prepojení, naše problémy a činy nie sú izolované. Úspešní ľudia v nadchádzajúcich desaťročiach musia byť schopní pochopiť túto vzájomnú súvislosť, využiť svoje rozdielnosti a pracovať globálnym spôsobom.

Predefinovanie úlohy

Chápanie pedagóga pedagógaako držiteľa vedomostí, ktoré odovzdáva žiakom, už nie je vhodné na účely vzdelávania v 21. storočí. Keď študenti budú mať možnosť získať prístup k vedomostiam a dokonca si osvojiť technické zručnosti pomocou niekoľkých kliknutí na svoje telefóny, tablety a počítače, budeme musieť predefinovať rolu pedagóga v triede a prednáškovej sále. To môže znamenať, že úloha pedagógov sa bude musieť posunúť smerom k uľahčeniu rozvoja mladých ľudí ako prospešných členov spoločnosti.

Výučba životných zručností potrebných pre budúcnosť

Neustále sa meniace globálne prostredie si bude od mladých ľudí vyžadovať odolnosť a prispôsobivosť, čo sú vlastnosti, ktoré sa ukázali ako nevyhnutné pri prekonávaní tejto pandémie. Pokiaľ ide o budúcnosť, medzi najdôležitejšie zručnosti, ktoré budú zamestnávatelia hľadať, patria kreativita, komunikácia a spolupráca, ako aj empatia a emočná inteligencia. Rovnako aj schopnosť pracovať v demograficky rôznorodom prostredí, aby sa využila sila kolektívu na efektívnu tímovú prácu.

Odomknutie technológie na zabezpečenie vzdelávania

Pandémia covid-19 vytvorila tlak na vzdelávacie inštitúcie, aby využili súbor dostupných technologických nástrojov na vytvorenie obsahu na diaľkové vzdelávanie pre študentov škôl všetkých stupňov a zamerania. Pedagógovia na celom svete sa snažia robiť veci inak a s väčšou flexibilitou, čo môže byť potenciálne prínosné pri prístupe k vzdelávaniu pre študentov z celého sveta. Ide o nové spôsoby výučby, ktoré sa doteraz vo väčšej miere nevyužívali.

Možno dúfať, že pre generáciu Z, alfa a tie ďalšie budú skúsenosti s izoláciou a výučbou na diaľku, v odlúčení od učiteľov a rovesníkov slúžiť ako opatrné pripomenutie dôležitosti ľudskej potreby sociálnej interakcie tvárou v tvár.noduchý vedecký experiment pre deti a rodičov, ktorý si môžu urobiť doma. Prvý z nich napríklad používa vedecký postup na určenie toho, ktorá ingrediencia z domácnosti najlepšie očistí špinavú mincu.

zdroj a viac na: pcrevue.sk