Nastavenie routeru, smerovanie antény, ale aj samotný výber zariadenia. To všetko ovplyvňuje kvalitu domácej Wi-Fi siete.

Ako správne umiestniť router a natočiť antény, aby bolo pokrytie čo najlepšie? Ako spraviť nastavenia, aby bola rýchlosť čo najvyššia a ako vyberať router do domácnosti? Odborné odpovede na najčastejšie otázky vypracovali Juraj Machaj a Peter Brída z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline.

Aj starší router pomôže v zlepšení pokrytia

Kde v rámci bytu či domu by mal byť router (smerovač) umiestnený?

Wi-Fi router by mal byť umiestnený na mieste, z ktorého bude signálom pokrytý celý byt resp. dom. Pri použití najčastejšie používanej všesmerovej antény (vyžarujúcej elektromagnetické vlnenie rovnakej úrovne do všetkých strán – kruh) je to v strede územia. V prípade použitia smerovej antény musíme brať do úvahy smer vyžarovania, vďaka čomu nemusí byť router resp. anténa umiestnená v strede územia.

Toto pravidlo platí aj vertikálne, napr. ak chceme pokryť viac poschodí, tak router umiestnime na stredné poschodie.

Čo robiť, keď nemám do stredu domu či bytu privedené hlavné pripojenie?

Na privedenie internetu na správne miesto je dobré myslieť už pri projektovaní domu či plánovaní rekonštrukcie bytu. Ak miesto, kam ústi domáce internetové pripojenie zmeniť neviete a jedným Wi-Fi routerom nedokážete kvalitne pokryť celý dom či byt, je vhodné použiť dva či dokonca viac routerov.

Pri výbere typu routeru sa nepozerajte iba na maximálne rýchlosti, ktoré ponúka. Zvážte tiež, koľko zariadení budete pripájať.

Treba kúpiť dva rovnaké routre, alebo dobre poslúži aj nejaký starší router?

Na pokrytie väčšieho územia ako nám dokáže pokryť jeden router, môžeme použiť viacero routrov, čím vytvoríme jednu väčšiu sieť pozostávajúcu z viacerých „buniek“. Jeden router – jedna bunka. Routre nemusia byť rovnaké, pokojne môže byť jeden starší. Ale každý router by mal pracovať na inom kanáli, aby sa navzájom neovplyvňovali (to sa dá ovplyvniť v nastaveniach).

Najlepšie je, keď routre vzájomne prepojíte LAN káblom a v každom nastavíte sieť s rovnakým menom a heslom. Potom sa zariadenia (napríklad smartfóny) budú pri prechádzaní bytom či domom automaticky prepínať v rámci jednej siete k tomu routeru, ktorý vysiela najsilnejší signál.

Vhodnou voľbou by mohol byť tiež extender, respektíve repeater. Ide o externé zariadenie, ktoré sa umiestni do miest, kde úroveň signálu začína byť nedostatočná a toto zariadenie bude vysielať prijímaný signál z routeru s dostatočnou úrovňou.

Zrkadlo či akvárium tlmí signál

V akej výške by mal byť Wi-Fi router umiestnený? Odporúčate jeho montáž na stenu?

Umiestnenie Wi-Fi routera závisí od použitých antén a smeru vyžarovania rádiového signálu. Všeobecne platí, že Wi-Fi router by mal byť umiestnený na vyvýšenom mieste (polička, skriňa). Neodporúčame umiestniť router v blízkosti prekážok, elektrických zariadení a pod., aby sme sa vyhli zbytočnej interferencii (vzájomnému rušeniu).

Ide predovšetkým o zariadenia využívajúce rovnaké frekvenčné pásmo, napr. Bluetooth reproduktory, IP telefóny a inú bezdrôtovú elektroniku. Všetky tieto prístroje pracujú v rovnakom frekvenčnom pásme ako Wi-Fi. Router môže byť umiestnený aj na stene, avšak stena bude spôsobovať tlmenie signálu, čiže výkon signálu v danom smere bude výrazne znížený.

Aké materiály môžu spôsobovať problém pri prechode signálu? Existujú okrem stien aj nejaké iné prirodzené prekážky pre signál?

Rádiový signál (elektromagnetické vlnenie) je prirodzene tlmený šírením sa aj bez prekážok, ako sú steny, nábytok, ľudia a pod. Takže prekážky v dráhe šírenia signálu spôsobujú ďalšie tlmenie. Rádiový signál síce prechádza prekážkami, ale je viac tlmený ako pri šírení bez prekážok.

V praxi to znamená, že sa zmenšuje vzdialenosť, kde sme schopní signál prijímať. Dôležitú úlohu zohráva typ materiálu a veľkosti prekážky. Vhodné prostredie na šírenie signálu je také, ktoré je elektricky nevodivé, t. j. materiál, ktorý nevedie elektrický prúd – izolant.

V prípade, ak prekážky obsahujú elektricky vodivé materiály, je Wi-Fi signál úspešne tlmený. Typickými príkladmi týchto materiálov sú kov (cez železobetónovú stenu signál prestupuje horšie ako cez tehlovú či drevenú), voda (akvárium zaručene utlmí signál) alebo aj ľudské telo.

Aj tenké vrstvy vodivého materiálu napríklad v pokovenom skle, zrkadle spôsobujú tlmenie Wi-Fi signálu. Dôležitá je aj veľkosť prekážky, platí „čím väčšia prekážka, tým väčšie tlmenie“.

Router umiestnite doprostred domu či bytu a správne nastavte smerovanie antén. Použiť môžeťe aj viac routerov.

Pokiaľ má náš domáci router trčiace antény, akým spôsobom je najlepšie ich nasmerovať? Stačí ich všetky „vztýčiť nahor“ alebo je treba niektoré nakloniť či položiť? Líši sa smerovanie antén podľa toho, aký priestor chcem pokrývať? Ako najlepšie nasmerovať antény ak chcem pokryť dvojposchodový dom a naopak keď chcem pokryť väčší byt?

Väčšina routerov v súčasnosti používa viac externých antén, ktoré môžeme nasmerovať do priestoru, kam chceme signál šíriť. Jednotlivé antény by mali byť orientované do rôznych smerov. Napríklad v prípade dvoch antén je vhodné jednu mať vo vertikálnej a druhá v horizontálnej polohe. Tým dosiahneme vyžarovanie aj príjem signálu v rôznych polarizačných rovinách.

Keďže rôzne zariadenia môžu mať rôznu polarizáciu antény, dosiahneme tak lepší výkon signálu. Maximálny výkon je totiž dosahovaný pri rovnakej polarizácii. Takéto natočenie antén tiež zlepší pokrytie signálom v prípade viacposchodových budov.

Avšak tento postup nemusí platiť vo všetkých prípadoch, pretože antény môžu mať rôzne charakteristiky (všesmerová, sektorová, smerová). Staršie Wi-Fi štandardy nešpecifikovali ako majú byť antény využité, avšak v nových štandardoch 802.11n a 802.11ac je možné adaptívne tvarovať vyžarovaciu charakteristiku. Dá sa povedať, že ak výrobca neodporúča špecifický spôsob natočenia antén, je vhodné všetky antény „vztýčiť nahor” a o zvyšok sa postará softvérové vybavenie routra.

zdroj a viac na: živé.sk