FAQ je skratka z anglického výrazu Frequently Asked Questions a znamená často kladené otázky. Jedná sa o zoznam často kladených otázok zákazníkov a odpovedí na ne.

Pre viac informácií sme dostupný na:

 • +421 47 333 7117
 • obchod@filleck.sk
 • Biskupická 4, 98601 Fiľakovo
Otváracie hodiny na pobočke:
 • Pondelok: 8:00 – 11:00
 • Utorok: Zatvorené
 • Streda: 8:00 – 11:00
 • Štvrtok: Zatvorené
 • Piatok: 8:00 – 11:00

Podnik má právo nahrávať volania na číslo Zákazníckeho centra, právo na vyhotovenie a ukladanie zvukových záznamov z týchto volaní, taktiež právo na použitie takto získaných záznamov. Záznamy sa používajú na účely vyhodnocovania požiadaviek Užívateľa, rozsahu a kvality  poskytovaných služieb, ako aj posudzovania a vybavovania sťažností a podnetov. Nahrávanie sa uskutočňuje až po zaznení upozornenia o nahrávaní. Ak volajúca osoba nesúhlasí s vyhotovením zvukového záznamu, môže ukončiť telefonické spojenie a obrátiť sa so svojou požiadavkou na Podnik iným spôsobom.

Áno, neustále sa snažíme vyhovieť meniacim sa požiadavkám našich klientov.

Áno, v tomto prípade je potrebné mať osobitný set-top box pre každý televízny prijímač.

Nie, nie je. Technicky je to riešené tak aby ste nepociťovali zmeny ani obmedzenia v používaní internetu.

Nie je maximálny počet. Môžete ich mať toľko koľko potrebujete.

Naši technici ho potiahnu poistnou skrinkou, alebo prevŕtanou stenou. V byte je voľne ťahaný na potrebné miesto. Môžete požiadať aj o zalištovanie, ktoré je spoplatnené podľa cenníka.

Áno, po stlačení tlačítka “OK”   sa zobrazí zoznam programov, následne sa postavte na program, ktorý chcete premiestniť. Teraz stlačte žlté tlačítko “F3”  na diaľkovom ovládači a za pomoci šípok   posunte program na požadované miesto a stlačte opäť “F3” 

E-faktúra je doručená rýchlejšie než klasická papierová faktúra. Je to plnohodnotný daňový doklad. Je Vám dostupná kedykoľvek a nikdy sa Vám nestratí.

Kontaktujte nás. Naše pracovníčky Vám ochotne zistia pripojiteľnosť služieb na novej adrese.

Problém nie je v pripojení na internet.

– je pravdepodobné, že prevádzkovateľ web stránky ktorú sa pokúšate navštíviť má problém na serveri

– Váš počítač je infikovaný vírusom

– zlé nastavenie firewallu v antivírusovom programe

– Vaša IP adresa je blokovaná na serveri, na ktorý sa pripájate, respektíve ste na takzv. blackliste

Požadované /ideálne/ požiadavky:

 • Dvojjadrový procesor 2Ghz alebo lepší (i3/i5/i7 alebo zodpovedajúce AMD)
 • Pamäť – 2GB RAM
 • Grafická karta ako AMD alebo NVIDIA
 • Pevný disk: SSD

Samozrejme, je potrebné mať najnovšie aktualizácie operačného systému, tiež programov týkajúcich sa web prehliadačov a antivírové programy. Medzi časté chyby patrí aj inštalovanie dvoch antivírových programov. Pre správne fungovanie v jednom počítači môžete mať naraz len jeden antivírový program.

Odpojiť všetky zariadenia spojené s internetom (router, anténa, onu-optical network unit ) od elektrického prúdu a po chvíli zapojiť späť. Niekedy je potrebné reštartovať aj počítač.

Prosím dbajte na postup akým zariadenia zapájate naspäť. V prvom rade zapájate do elektrického prúdu onu a ďalej router, repeater ( ak máte) a nakoniec zapínate počítač.

Skontrolovať si funkčnosť sieťového adaptéra- pripojenie k miestnej sieti (Local Area Connection).

Časté chyby:

sieťovy kábel je odpojený z počítača alebo z routra, kábel je porušený, alebo ovládač/driver k sieťovej karte je nesprávny, respektíve je sieťová karta zlá
počítač nie je pripojený k sieti, je potrebný reštart routra a reštart počítača.Táto ikona upozorňuje na množstvo ďalších problémov vo Vašej sieti.
Wifi nie je k dispozícii. Znamená to, že wifi karta je vypnutá( na zapnutie a vypnutie sú viaceré možnosti a sú  viazané  k typu notebooku).Táto ikona upozorňuje na množstvo ďalších problémov vo Vašom počítači.
počítač nie je pripojený k sieti, je potrebný reštart routra a reštart počítača.Táto ikona upozorňuje na množstvo ďalších problémov vo Vašej sieti.Taktiež Vám odporúčame skontrolovať si správnosť wifi hesla.
Vaše zariadenie nie je pripojené k žiadnej wifi sieti. Vyberte si svoju sieť a stlačte tlačidlo pripopjiť.

Pokiaľ tieto kroky problém nevyriešili, kontaktujte HOTLINE – 0907 256 204

Reálnu rýchlosť zmeriate, keď ste pripojení priamo na kábel a nie cez wifi router, ktorý z rýchlosti uberá (tienenie, vzdialenosť, rušenie wifi signálu atď.).

Počas merania nesmie bežať žiadny program využívajúci internetové pripojenie (sťahovanie,skype, rôzne streamy, P2P-torrent, video-napr. youtube) .

Stránka pre meranie rýchlosti : na našej stránke alebo www.speedtest.net

Počas merania je normálna bilancia + – 10% rýchlosti.

Stlačte dvakrát modré tlačidlo “F4” .

Je potrebné označiť daný e-mail a v jeho hornej časti potvrdiť tlačidlom “Toto nie je spam/Not spam”. Potom stačí obnoviť stránku a e-mail s elektronickou faktúrou nájdete v Doručených správach.

Ak máte svoju vlastnú statickú adresu IP, je menej pravdepodobné, že kvôli vírusu alebo  inej nezákonnej činnosti dostanete na Blacklist – čierny zoznam/listina. Táto čierna listina obsahuje zablokované IP adresy a pridružené porty. V prípade, že zakázaný port je potrebný na prístup k hernému serveru, spojenie alebo pripojenie zlyhá. Zvyčajne sa prejavuje tým, že nás vyzýva na otvorenie niektorých portov na našom routeri.

Tieto chyby sa preto výrazne alebo úplne vylúčia prostredníctvom vyhradenej IP adresy, ktorú je možné požadovať samostatne, ale za dodatočné mesačné náklady.

Kliknutím SEM zobrazíte externú IP adresu.

Kopírovaním zobrazenej adresy môžete skontrolovať či sa na tejto čiernej listine nachádzate TU.

Zistili sme, že je stále viac prípadov, keď sa klient nemôže prihlásiť na svoj vlastný internetový účet (facebook, skype, gmail, steam, origin …). Bohužiaľ, kvôli narastajúcej frekvencii hackerských útokov a krádeží, dochádza k stále väčšiemu počtu porúch a výpadkov serverov, čo sa deje úplne nezávisle od poskytovateľa internetových služieb.
Tieto výpadky je možné skontrolovať TU.
Ak sa stretnete s vyššie uvedeným problémom, odporúča sa skontrolovať, či sa vyskytol problém so serverom, ku ktorému chcete pristupovať.