Na Slovensku máme vcelku rýchly internet. Celosvetovo sme skončili na 19. mieste.

Internet sa pre mnohých z nás stal neodlúčiteľnou súčasťou našich životov. Využívame ho nielen za účelom práce, ale aj na zábavu. Vo všeobecnosti môžeme hovoriť, že bez internetu sme „odrezaní od sveta“. Mnohokrát v našej náture je, že sa na mnohé veci sťažujeme. Výnimkou nie je ani internetové pripojenie. Je však internet na Slovensku v porovnaní so zvyškom sveta pomalší? Na túto otázku prináša odpoveď štúdia spoločnosti cable.co.uk.

Pokračovanie tu

ZDROJ: vosveteit.sk