Ak je ľudstvo ozaj ako sa hovorí korunou tvorstva, malo by sa podľa toho aj správať a niesť zodpovednosť za zachovanie podmienok života na Zemi.

Základom toho je vytvoriť nový postoj človeka k prírode. Environmentálna etika by mala byť súčasťou spoločenského vedomia.

Certifikát ENVI – PAK